• FI-67100 Kokkola
  • info@wideflow.ai
  • Paras aika tavoitella: 9:00 – 15:00

Avainhenkilöt

Thumb

Hannu Sarja

CEO, Founder

Kolmen vuosikymmenen kokemukseni aikana olen havainnut, että projektin johtamisjärjestelmissä on paljon parannettavaa. Uskon, että vakioiduilla johtamismalleilla voidaan saavuttaa huomattavia kustannus- ja aikatauluhyötyjä, vähentäen samalla huippuosaajien kuormitusta. Tästä voikin päätellä, että olen intohimoinen prosessien virtaviivaistaja ja hukan poistaja. Uskon vahvasti jatkuvan parantamisen menetelmiin, jotka tekevät organisaatioista kyvykkäämpiä ja tuloksiltaan tasalaatuisempia, minimoiden henkilöstön suoritusten vaihtelun vaikutukset. Perustoimintojen vakioinnissa on avaimet toiminnan skaalaamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Syntyy yhteistmitallista dataa, joka toimii koneoppimisen ja tekoälyratkaisujen tiedon lähteenä. Prosessijohtamisen lisäksi vahvuuksiini lukeutuu teollisuuden investointien kokonaiskuvan, toiminnan syy-seuraussuhteiden hahmottaminen ja sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen. Uskon vahvasti sidosryhmien (käyttäjät, urakoitsijat jne.) hyödyntämisen voimaan jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. Yhteistyön käynnistämiseen on käytettävissä ketteriä keinoja.

Kokemukseni

Olen ollut mukana teollisuuden investointeihin liittyvän arvoketjun eri tehtävissä jo neljällä vuosikymmenellä. Olen toiminut urakoitsijan roolissa teknologiatoimittajana / -valmistajana sekä KVR- urakoitsijana noin 10 vuoden ajan ja 20 vuotta yrittäjänä investointien valmistelu- ja suunnittelupalveluita tuottaneessa Merius Oy:ssä. Olen ollut onnekas saadessani osaltani vaikuttaa toimialan tekemiseen, joka muuttuu koko ajan paremmaksi.

Investoinnin urakointi ja konepajavalmistus
90%
Investoinnin valmistelu ja suunnittelu
96%
Sidosryhmäjohtaminen & viestintä
94%
Thumb

Markus Pelkonen

Product Manager, co-founder

Olen innokas digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittäjä. Tuotekehittäjinä luomme ratkaisuita asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeisiin markkinan erityispiirteet huomioiden. Tarpeita on aina valtavasti enemmän kuin käsipareja, siksi strategiset ja taktiset valinnat ovat tärkeitä ja auttavat priorisoinnissa. Innovointi, ratkaisuvaihtoehtojen tutkiminen ja kokeilut ovat kriittisiä kilpailukykyisten ratkaisujen kehittämisessä. Ratkaisujen suunnittelu, toteutus ja testaus vaatii huolellisuutta jotta lopputulos on laadukas ja loppukäyttäjälle mahdollisimman toimiva. Ylläpidollisia toimia ja operatiivista tekemistä on tuotteiden parissa myös aina ja ne pitää pystyä balansoimaan kaiken muun tekemisen kanssa. Analytiikkaa tarvitaan onnistumisen arviointiin ja tuotteen kehittämiseen paremmaksi. Tuotteen parannukset ja muutokset pitää pystyä viestimään selkeästi. Kaikki tämä vaatii saumatonta yhteistyötä asiantuntijoiden välillä koko organisaatiossa. Parhaimpiin tuloksiin päästään kun yhteistyö ulottuu asiakkaisiin ja loppukäyttäjiin asti. Tähän tuotekehitysprosessiin osallistuvat kehittävät sitä muuttuvan ympäristön ja uusien mahdollisuuksien pohjalta. Toimintaa pitää johtaa, kitkan paikkoja kitkeä tai loiventaa ja luoda tilaisuuksia jatkuvaan yhteistoimintaan.

Kokemukseni

Olen työskennellyt yli 20 vuotta ohjemisto- ja tuotekehityksen parissa. Alkuvaiheen ura oli tekninen ja antoi hyvän opin ohjelmistokehityksen yksityiskohtiin ja arkkitehtuurisiin kysymyksiin. Sittemmin olen ollut tuotekehityksen johtavissa ja valmentavissa rooleissa. Ketterä kehitys ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat usein olleet tärkeitä tekijöitä onnistumisissa. Erityisiä mielenkiinnon ja oppimisen kohteitani tällä hetkellä ovat palvelumuotoilu ja tekoäly.

Tuotekehityksen johtaminen
94%
Teknologia
90%
Tekoäly
65%