Löysimme ratkaisun, joka luo osapuolten kesken yhteisen ymmärryksen. Investoinneissa syntyy helposti epäselvyyksiä rajapintojen välillä ja sen vuoksi ajan ja materiaalien hukkaa. Investoinneissa nämä tarkoittavat merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia, jotka on eliminoitavissa.

"Olin toimittajan roolissa teollisuuden investoinneissa, kun suunnittelimme ja valmistimme erilaisia avaimet käteen -järjestelmiä, kuten pölynpoistolaitteita ja kiinteän polttoaineen lämpölaitoksia puusepänteollisuudelle. Silloin huomasin, että suunnittelu on avainasemassa, sillä se voi vaikuttaa kaikkiin investoinnin tahoihin – jos he haluavat. Huomasin myös, että kun suunnittelun filosofiaa hieman muuttaa, voi yhdellä ja samalla aineistolla vastata kaikille osapuolille, toisin sanoen pienemmällä työmäärällä. Kypsyi ajatus siitä, kuinka paljon hukataankaan resurssia, kun tuotetaan informaatiota moneen kertaan. Tämän havainnon myötä siirryin ensimmäisten joukossa vuonna 1996 2D-suunnittelusta 3D-suunnitteluun, joka mahdollisti monipuolisen aineiston tuottamisen samasta 3D-ytimestä."

Suunnittelu on usein tottunut vastamaan kysymykseen mitä. Ajattelua laajentamalla ja samaa aineistoa hieman jalostaen pystyimme vastaamaan myös kysymyksiin miksi, kenelle ja miten.

Yhteistyön varhainen käynnistäminen ja johtaminen

Kun resurssit ovat rajalliset, hoksasin, että vähemmällä voi saavuttaa enemmän. Kun jo hankkeen luonnosteluvaiheessa tunnistaa hankkeen sidosryhmät, ja huomioi heidän tarpeensa aineiston laatimisessa, on mahdollista suunnata aineiston tuotanto siten, että aineisto puhuttelee samalla useita sidosryhmiä. Kysymys on havainnollisen viestintäaineiston laatimisesta - Make the big picture understandable.

"Olimme toimialan edelläkävijöitä 2000-luvun lopussa tuodessamme animaatiot, digitaaliset kartoitukset ja -kaksoset mukaan teollisuuden investointien päätöksenteon välineiksi.  Tehtävämme on tehdä asiat asiakkaalle helpoksi."

Tehtävämme on säästää aikaa ja kustannuksia tuottamalla helposti ymmärrettävää, havainnollista informaatiota yhteistyön johtamiseen – siitä on tiivistettynä kyse.

Tehtävämme on edistää investointien ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja läpimenoa tuottamalla havainnollista informaatiota ja saavuttamalla merkittäviä hyötyjä modernin ja virtaviivaisen toimintatapamme ja käyttämämme teknologioiden avulla. 

Maailma muuttuu ja tuotannon sekä lopputuotteiden on muututtava siinä mukana. Asiakkaidemme haasteena on yleensä tuottavuuden parantaminen olemassa olevassa, mutta alati muuttuvassa ympäristössä. Siihen me olemme oikea kumppani. Investointihankkeissa on mahdollista saavuttaa vähemmällä suunnittelutyöllä enemmän, kunhan ymmärtää kaikkien aiheeseen liittyvien eri tahojen näkökulmat kielestä ja kokemustaustasta riippumatta. 

 

Thumb
Thumb