• FI-67100 Kokkola
  • info@wideflow.ai
  • Paras aika tavoitella: 9:00 – 15:00
Thumb

Projektin menestys rakennetaan sen alkumetreillä

Projektin menestyksen edellytys on vaatimusmäärittelyn lisäksi tunnistaa projektin sidosryhmät ja osaallistaa heidät mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tehokas kommunikaatio heidän kanssaan on yksi oleellisimpia projektin menestyksen mittareita. Kutsumme tätä varhaisen osallistamisen menetelmäksi.

Sidosryhmien varhainen osallistaminen

Sidosryhmiin, joihin projekti vaikuttaa, voivat kuulua esimerkiksi yrityksen johto, asiakkaat, työntekijät, asiantuntijat, urakoitsijat, laitetoimittajat, rahoittajat, viranomaiset tai yhteisöt.

Millaisilla tuloksilla viestitään?

Jokaisella sidosryhmällä on erilainen näkökulma hankkeeseen, joten hankkeessa syntyvän aineiston tulee olla tarkoituksenmukaista tehokasta sidosryhmäviestintää ajatellen, mikä asettaa omat vaatimukset suunnittelukonsulteille.

Kustannusvaikutuksiin kiinni heti projektin alussa

Projektin päätöksenteko ja kustannukset ovat usein riippuvaisia sidosryhmien panoksesta. Vaikka tavoitteena on saavuttaa määritellyt päämäärät, sidosryhmien näkemykset voivat muuttaa osatavoitteita matkan varrella.

Suunnitteluvaiheessa, johon kuuluu konsepti- ja perus-/hankesuunnitteluvaiheet, tehdään merkittävimmät päätökset projektin toteutuksen ja budjetin osalta. Näissä vaiheissa määritellään jopa 80–90 prosenttia projektin kustannuksista.

Valmisteluvaihe on siis kriittinen ajankohta vaikuttaa projektin kustannuksiin. Tämä on myös optimaalinen hetki suunnitella projektin toteutus ja valmistella suurimmat hankinnat. Valmisteluvaihe tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa projektiin liittyvät riskit, ja luoda realistiset suunnitelmat ja budjetit. Näin projekti on mahdollista toteuttaa suunnitelmallisesti, kustannustehokkaasti ja riskit halliten.

Palvelumme tarjoaa

  • Selkeytämme tavoitteet -> vaikutus alihankintatyön määrittelyyn
  • Sidosryhmien määrittely -> vaikutus tehokkaaseen kommunikaatioon läpi hankkeen
  • Hankkeiden aikataulutus vaikuttaa projektilta odotettaviin tuloksiin
  • Alihankintakonsultien odotettavien tulosten määrittely
  • Projektin johtamisen varhaisen osallistamisen mallin - parhaat tulokset, lyhin läpimenoaika
  • Nopea käynnistys, asiakkaan käyttöön laaja-alainen toimittajaverkosto

Valmisteluvaiheen palvelumme helpottavat hankkeen sidosryhmäviestintää ja mahdollistavat huomattavia kustannus- ja aikatauluhyötyjä hankkeen suunnitteluvaiheissa.

Haluatko kuulla lisää?

Olemme täällä auttaakseemme sinua onnistumaan hankkeessanne

+358 (0) 40 5535 790