• FI-67100 Kokkola
  • info@wideflow.ai
  • Paras aika tavoitella: 9:00 – 15:00
Thumb

Digitaaliset ratkaisut

Edistä organisaatiosi digitaalista transformaatiota. Digitalisaatio muuttaa investointiprojektisi johtamisen arvonmuodostusta.

Konsultoinnin ja prosessikehityksen tuloksena projektin johtamismallit muutetaan ohjelmistokehityksen myötä digitaalisiksi työkaluiksi teollisuuden investointiprojektien johtamiseen. Wideflow SaaS-ratkaisut mahdollistavat projektinjohtamistoiminnan monistamisen, jatkuvan parantamisen yhteismitallisen datan avulla. Yhteismitallinen data mahdollistaa koneoppimisen ja tekoälyn valjastamisen käyttöösi.

Rutiininomaisten tehtävien automatisointi vapauttaa henkilöstösi aikaa keskittymään arvoa tuottaviin tehtäviin. Digitaaliset ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden paitsi tehostaa nykyisiä prosesseja, myös luoda laaja vaikuttavuus prosessikehitysvaiheessa luoduille uusille toimintamalleille.

Tuottavuutta digitaalisten ratkaisujen avulla

Johtamisen ratkaisujen digitalisointi tuo huomattavia hyötyjä niin pienissä kuin suurissa investointiprojekteissa. Ratkaisut mahdollistavat monimutkaisten prosessien monistamisen, virtaviivaistamisen ja selkiyttämisen, parantaen laatua, tuoden kustannushyötyjä ja vähentäen aikatauluviivästyksiä.

Ratkaisujen Digitalisaatio mahdollistaa myös datan tehokkaamman hyödyntämisen, mikä tukee tarkempien päätösten tekemistä ja projektien suunnittelun ja toteutuksen parantamista. Ratkaisujen digitalisaatio ei ole pelkästään tehostamisen työkalu, vaan mahdollisuus muokata ja parantaa toimintatapoja, tuottaen lisäarvoa henkilöstölle, yritykselle ja asiakkaille.

Ratkaisujen digitalisointi tarjoaa monia etuja projektien hallinnassa ja tuottavuudessa.

  1. Tehokkuuden parantaminen: Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan automatisoida toistuvia ja rutiininomaisia tehtäviä, vapauttaen työntekijöiden aikaa keskittyä vaativampiin ja arvoa tuottaviin tehtäviin. Lisäksi digitalisaation avulla vähennetään virheitä.
  2. Tiedonhallinnan tehostaminen: Tieto on nykyään yksi tärkeimmistä voimavaroista. Digitaalisten ratkaisujen myötä tiedon kerääminen, hallinta, analysointi ja hyödyntäminen on helpompaa ja nopeampaa. Tämä auttaa tekemään parempia päätöksiä ja parantamaan projektin suunnittelua ja toteutusta.
  3. Reaaliaikainen seuranta ja hallinta: Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat projektin reaaliaikaisen seurannan ja hallinnan. Tämä tarkoittaa, että ongelmiin voidaan puuttua nopeasti ja tehokkaasti, mikä auttaa välttämään aikataulu- ja kustannusylityksiä.
  4. Toimintojen monistettavuus: Digitaaliset ratkaisut auttavat tekemään juniori-tason projektipäälliköstä seniori-tason projektipäällikön. 
  5. Yhteistyön tehostaminen: Digitaaliset työkalut mahdollistavat paremman kommunikoinnin ja yhteistyön eri sidosryhmien kanssa.

Haluatko kuulla lisää?

Olemme täällä auttaaksemme sinua saavuttamaan tuloksia

+358 (0) 40 5535 790